Vteřinové lepidlo UHU SEKUNDENKLEBER Kunststoff 3g

Speciální, velmi silné a účinné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení různých druhů plastů jako je tvrdé PVC, plexisklo, ABS aj.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
55,00 CZK (2.12 EUR)
ks
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: 5688
výrobce:UHU
cena bez DPH:45,45 CZK (1.75 EUR)
cena vč. DPH:55,00 CZK (2.12 EUR)
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze

Speciální, velmi silné a účinné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení různých druhů plastů. Ideální pro lepení a opravy malých ploch.

ROZSAH POUŽITÍ:

Pro lepení celé řady plastů jako je tvrdé PVC, plexisklo, ABS aj. a to jak mezi sebou, tak i v kombinaci s ostatními materiály. Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být rovné, suché, odmaštěné a musí přesně přilehat. Lepidlo naneste pouze na jednu stranu lepeného materiálu a přitlačte k sobě.

POUŽITÍ TUBY:

  1. Uzavírací čepičku s dávkovacím hrotem odšroubovat a otočit
  2. Ostrým trnem propíchnout membránu tuby
  3. Uzavírací čepičku s dávkovacím hrotem opět našroubovat
  4. K lepení je ještě nutné horní černou čepičku odšroubovat

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nnebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.

P261 - Zamezte vdechování par.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

 

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal