Lepidlo UHU na porcelán 13ml

Lepidlo na porcelán, keramiku, kameninu a mramor.Bílé tekuté lepidlo na opravy porcelánu, keramiky, kameniny a dalších materíálů.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
83,00 CZK (3.19 EUR)
ks
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: 25192
výrobce:UHU
cena bez DPH:68,60 CZK (2.64 EUR)
cena vč. DPH:83,00 CZK (3.19 EUR)
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze

Bílé tekuté lepidlo na opravy porcelánu, keramiky, kameniny a dalších materíálů

Speciální kvalitní bílé lepidlo s vysokou pevností určené pro lepení a opravy porcelánu, keramiky, kameniny a mramoru. Odolává horké vodě, čistícím prostředkům, ředěným louhům a teplotám od -30°C do +80°C.

ROZSAH POUŽITÍ:

Lepení a opravy porcelánu, keramiky, kameniny a mramoru.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Lepidlo naneste oboustranně a nechejte zaschnout. Potom naneste znovu lepidlo na jednu plochu, přitlačte k sobě a zafixujte. Lepený spoj dosáhne funkční pevnost po 24 hodinách. Slepený předmět (např. nádobí) před použitím umyjte v horké vodě.

UPOZORNĚNÍ:

hořlavé kapaliny (kat.2),
toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
(narkotické účinky, ospalost) (kat.3).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nnebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 - Zamezte vdechování par.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

 

Obsah nebezpečných látek: n-butyl-acetát; ethyl-acetátKat. číslo: 25192

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal