Lepidlo UHU na obuv a kožené výrobky 30g

Speciální kontaktní lepidlo s důrazem na vysokou pevnost a elasticitu spoje určené především pro lepení obuvi a kožených výrobků.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
55,00 CZK (2.12 EUR)
ks
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: 5604
záruka:24 měsíců
výrobce:UHU
cena bez DPH:45,45 CZK (1.75 EUR)
cena vč. DPH:55,00 CZK (2.12 EUR)
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze

Kontaktní lepidlo na obuv a kožené výrobky

Speciální kontaktní lepidlo s důrazem na vysokou pevnost a elasticitu spoje určené především pro lepení obuvi a kožených výrobků. Má vysokou odolnost vůči vodě a teplotám od -20°C do +125°C. Je také odolné vůči olejům, ředěným kyselinám a louhům. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

ROZSAH POUŽITÍ:

Lepení obuvi a kožených výrobků a dále pro lepení kovů, kůže, korku, textilu, gumy, pěnových materiálů a mnoha plastů. Lepidlo není vhodné pro lepení pěnového polystyrenu a měkčeného PVC, dále pak na lepení PP a PE.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Lepidlo naneste na obě plochy lepeného materiálu, nechejte 15 min. zavadnout (u porézních materiálů můžete opakovat vícekrát). Všechno rozpouštědllo musí být odpařeno. Potom krátce a silně přitlačte k sobě. Po slepení již není možná korektura.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky

GHS07 - Dráždivé látky

GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nnebo štítek výrobku.

P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 - Zamezte vdechování par.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

 

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát; Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; kalafunaKat. číslo: 5604

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal